strona główna
 

aktualności

 

ERASMUS+ Edukacja Szkolna

 ZS CKR GOŁOTCZYZNA

 


 

Project Erasmus +

Title STEP (Share, Test, Exchange, Practise)

No 2016-1-FR01-KA219-023869_3

 

Projekt  jest realizowany przez 6 szkół sektora zielonego z 5 krajów europejskich (Luksemburg, Polska, Holandia, Niemcy i Francja) i umożliwia uczniom szkół zawodowych specjalizujących się w rolnictwie, wymieniać, tworzyć i wdrażać  projekty techniczne i zawodowe zgodnie z ich badaniami, umożliwiając tym samym poprawę umiejętności przenoszenia wiedzy do praktyki. W pierwszym roku trwania projektu prace dotyczą projektowania i przekształtowania dużego pustego, betonowego zbiornika, zlokalizowanego w  jednej z francuskich szkół, w przestrzeń rekreacyjną. Uczniowie będą pracować zgodnie z ich kompetencjami w sektorze zielonym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, kwiaciarstwo, leśnictwo, rolnictwo, środowisko naturalne ...) w odniesieniu do ich wiedzy teoretycznej, wymiany wyników ich prac by ostatecznie sfinalizować produkt projektu – zagospodarowanie przestrzeni od projektu po wykonanie.

             Wszystkie te zadania pozwolą uczniom  poznać metodologię projektu, umożliwiając im wizualizację wszystkich kolejnych kroków. Zespół luksemburskich uczniów i nauczycieli przedstawi przykład technicznego samouczka wideo oparty na filmach wykonanych podczas realizacji zagospodarowania zbiornika, co staje się narzędziem powszechnie stosowanym w ich szkole. Następnie, w drugim roku, nauczyciel ze szkoły w  Luksemburgu będzie szkolił kilkoro nauczycieli ze szkół partnerskich, którzy opanują tę metodę i wprowadzą ją do swej praktyki dydaktycznej. Powstałe samouczki zostaną przetestowane i ocenione wspólnie pod koniec roku w szkole w Luksemburgu.

 

 

Project Erasmus +


Title STEP (Share, Test, Exchange, Practise)


No 2016-1-FR01-KA219-023869_3The project STEP (Share, Test, Exchange, Practise) gathers 6 secondary schools of agriculture from 5 European countries (Luxembourg, Poland, Netherlands, Germany and France) towards one objective: allowing students aged 16 to 20, studying in technological or vocational trainings specialised in agriculture, to study, exchange and produce technical and vocational projects according to their studies, thus enabling them to improve transferable skills. During the first year, the work concerns the design and landscaping of a large empty concrete pond, located on the site of one of the French schools, into a recreation space. The pupils will work according to their competences in the green sector (Landscaping, Horticulture, Floristry, Forestry, Agriculture, Environment...) on the theoretical aspects, exchange on the results of their work, and eventually finalise the production in common by arranging the pond, in practice, on site. All these tasks will give the pupils a real project methodology, enabling them to visualize all its steps. A team of Luxembourgish pupils and teachers will produce an example of technical video tutorial, based on videos taken during the implementation of the landscaping of the pond, this being a pedagogical method commonly used in their school. Then, during the second year, one Luxembourgish teacher will train a few teachers from the partner schools, who will master this method and will put it into practice with their pupils to create new tutorials. These tutorials will be tested and assessed in common at the end of the year in the school in Luxembourg.
 

 

 


 


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.