Dziennik elektroniczny

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna:

[str.1] [str.2]

Licznik odwiedzin

350273
Dziś
Wczoraj
Ten tydzien
Pop. tydzien
Ten miesiac
Pop. miesiac
Całkowite
1132
787
1919
308710
22669
22620
350273

Twoje IP: 34.238.190.122
2020-05-25 23:22

Zasady rekrutacji do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie na rok szkolny 2020/2021.

Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

1. Rekrutacja do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 1737); Zarządzeniu nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

2. Na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona rekrutacja do technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w następujących zawodach:

Typ szkoły

Profil/zawód

Okres nauczania

Technikum

Technik rolnik

5 lat

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

5 lat

Technik żywienia i usług gastronomicznych

5 lat

Technik weterynarii

5 lat

Technik agrobiznesu

5 lat

Technik architektury krajobrazu

5 lat

Technik turystyki na obszarach wiejskich

5 lat

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

3 lata

Ogrodnik

3 lata

Branżowa szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

2 lata

 3. Rekrutacja kandydatów do szkół zespołu przeprowadzana jest w następujących terminach:

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

--------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r. godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r. godz. 12.00

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 11 maja 2020 r.

do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r. godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28 lipca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 4. Rekrutacja uczniów do szkół zespołu dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej odbywać się będzie na podstawie:

 • 1) Liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu ósmoklasisty.
 • 2) Liczby punktów otrzymanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych dla danego kierunku obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

Typ szkoły

Profil/zawód

Przedmioty podlegające punktacji

Technikum

Technik rolnik

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik weterynarii

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik architektury krajobrazu

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik turystyki na obszarach wiejskich

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

Ogrodnik

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

 • 3) Liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 • 4) Liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 5. Rekrutacja uczniów do branżowej szkoły II stopnia odbywać się będzie na podstawie:

 • 1) Liczby punktów otrzymanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych dla danego kierunku obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotów ogólnokształcących.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

Typ szkoły

Profil/zawód

Przedmioty podlegające punktacji

Branżowa szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

 • 2) Liczby punktów za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem.

6. Szkolna komisja rekrutacyjna przelicza na punkty poszczególne kryteria, o których mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rozdz. 6, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

7. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci, przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych.

8. W przypadku niemożliwości zrekrutowania pełnego oddziału kandydatom, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i zostali zakwalifikowani do kształcenia w określonym zawodzie, może być zaproponowane kształcenie w innym zawodzie.

Informacje dla kandydatów i rodziców:

 • strona internetowa szkoły: bratne.pl
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, : (23) 6713031.
 • [pobierz]

Adres

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organ prowadzący

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dla uczniów i rodziców

 

POGODA

Mostly Cloudy

-3°C

Gołotczyzna

Mostly Cloudy

Humidity: 77%

Wind: 27.36 km/h

 • 03 Jan 2019

  Partly Cloudy 0°C -4°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 0°C -6°C

Serwis Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk