Dla uczniów i rodziców

Wykaz podręczników dla Technikum i Szkoły Branżowej dla klas I

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa… .

1 lekcja7:50 – 8:35
2 lekcja8:40 – 9:25
3 lekcja9:30 – 10:15
4 lekcja10:30 – 11:15
5 lekcja11:25 – 12:10
6 lekcja12:15 – 13:00
7 lekcja13:05 – 13:50
8 lekcja13:55 – 14:40


Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka…

Rok szkolny 2022/2023

klasaNazwisko i Imię
I LTKosior Danuta
I FTOWojda Agnieszka
I HTPGregorowicz Małgorzata
I BTRWiśniewski Krzysztof
I BBKurbanow Andrzej
I BSSiembor Michał
II LTJuruś Marta
II FTSzcześniak Natalia
II HTPGłaszczka Izabela
II BTRŻurawski Arkadiusz
II BBKwasiborski Cezary
II BSJakubiak Piotr
III FTLWilkowska Ewa
III BTRKuklak Katarzyna
III HTPAnna Oleksiak
III BBWnuk Michał
III BSJakubiak Piotr
IV LTOKacprzak Katarzyna
IV BTFGutkowski Adrian
IV HTPZbrzezna Anna
IV L4MKozłowska Beata
IV B4Łukasiewicz Adam
III F4Pajor-Wesołowska Patrycja
IV H4PPrzyborowski Dariusz

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
L.p.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek7.45-13.00
2.Wtorek7.45-11.15
3.Środa7.45-13.00
4.Czwartek11.15-14.00
5.Piątek7.45-13.00

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO SPECJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Lp.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek11.00-15.00
2.Wtorek9.00-15.00
3.Środa10.00-15.00
4.Czwartek7.45-11.20
5.Piątek12.05-15.30


Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023


Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny trwa od 01.09.2022r. do 31.08.2023 r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 01.09.2022r., kończą 23.06.2023r.

Klasy maturalne:

I semestr: 01.09.2022r. – 16.12.2022r.
II semestr: 17.12.2022r. – 28.04.2023r.

Pozostałe klasy:

I semestr: 01.09.2022r. – 22.01.2023r.
II semestr: 23.01.2023r. – 23.06.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022r. – 31.12.2022r.
Ferie zimowe: 13.02.2023r. – 26.02.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04.2023r. – 11.04.2023r.

Klasy maturalne kończą zajęcia – 28.04.2023 r.
Klasy programowo najwyższe szkoły Branżowej I Stopnia kończą zajęcia 23.06.2023r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej – według komunikatu dyrektora CKE
część pisemna: 04.05.2023 r. – 23.05.2023 r.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
część pisemna: 01.06.2023 r. – 19.06.2023 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
część pisemna: 22.08.2023 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – według komunikatu dyrektora CKE


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

TechnikumBranżowa Szkoła I Stopnia
 31 października 2022 r.31 października 2022 r.
 09 stycznia 2023 r.09 stycznia 2023 r.
02 maja 2023 r.02 maja 2023 r.
04 maja 2023 r.04 maja 2023 r.
05 maja 2023 r.05 maja 2023 r.
08 maja 2023 r.08 maja 2023 r.
09 czerwca 2023 r.09 czerwca 2023 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI – WYWIADÓWKI

09 września 2022r.
15.30 – klasy I, na sali gimnastycznej
16.00 – klasy II, III, IV, z wychowawcami w salach lekcyjnych
18 listopada 2022r., godz. 16.00
20 stycznia 2023r., godz. 16.00
21 kwietnia 2023r., godz. 16.00


Zebrania Rady Pedagogicznej ZS CKR w Gołotczyźnie
w roku szkolnym 2022/2023
DataCel spotkania
14.09.2022r. (środa) godz. 14.40Organizacja roku szkolnego 2022/2023
13.12.2022r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych za semestr I.
17.01.2023r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III za semestr I.
25.04.2023r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych. Ustalenie listy abiturientów szkoły.
20.06.2023r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III.
27.06. 2023r.Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
Zapoznanie z założeniami arkusza  organizacyjnego na rok 2023/2024.
Sierpień 2023r.
(do ustalenia)
Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych.
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2023/2024.

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą ulec zmianie


Rachunek Bankowy Rady Rodziców
SGB 34 8218 0003 0209 7459 3000 0010


ABONAMENT ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Facebook
YouTube
Skip to content