Dla uczniów i rodziców

Wykaz podręczników dla Technikum i Szkoły Branżowej dla klas I

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa… .

1 lekcja7:50 – 8:35
2 lekcja8:40 – 9:25
3 lekcja9:30 – 10:15
4 lekcja10:30 – 11:15
5 lekcja11:25 – 12:10
6 lekcja12:15 – 13:00
7 lekcja13:05 – 13:50
8 lekcja13:55 – 14:40


Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka…

Rok szkolny 2023/2024

klasaNazwisko i Imię
I BTKrzysztof Kacprzak
I FTRHanna Nadratowska
I HTOKlaudia Stankowska
I LTAgnieszka Wiśniewska
I LTPAgnieszka Ampuła
I BBRoman Durzyński
II LTKosior Danuta
II FTOWojda Agnieszka
II HTPGregorowicz Małgorzata
II BTRWiśniewski Krzysztof
II BBKurbanow Andrzej
II BSSiembor Michał
III LTJuruś Marta
III FTEwa Napiwodzka
III HTPGłaszczka Izabela
III BTRŻurawski Arkadiusz
III BBKwasiborski Cezary
III BSJakubiak Piotr
IV FTLWilkowska Ewa
IV BTRKuklak Katarzyna
IV HTPAnna Oleksiak
V LTOKacprzak Katarzyna
V BTFGutkowski Adrian
V HTPZbrzezna Anna

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
L.p.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek8:30-12:00
2.Wtorek9:00-14:00
3.Środa8:00-14:00
4.Czwartek10:00-13:00
5.Piątek8:00-12:30

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO SPECJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Lp.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek7:45-12:45
2.Wtorek11:00-15:00
3.Środa9:00-15:00
4.Czwartek7:45-11:45
5.Piątek7:45-10:45

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Lp.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek7:30-15:00
2.Wtorek7:30-11:00
3.Środa
4.Czwartek7:30-15:00
5.Piątek12:30-16:00

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024


Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rok szkolny trwa od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 04.09.2023 r., kończą 21.06.2024 r.

Klasy maturalne:
I semestr: 01.09.2022 r. – 15.12.2023 r.
II semestr: 18.12.2023 r. – 26.04.2024 r.

Pozostałe klasy:
I semestr: 01.09.2023 r. – 02.02.2024r.
II semestr: 05.02.2024 r. – 21.06.2024r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023r. – 31.12.2023r.
Ferie zimowe: 15.01.2024r. – 28.01.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024r. – 02.04.2024r.
Klasy maturalne kończą zajęcia – 26.04.2024r.
Klasy programowo najwyższe szkoły Branżowej I Stopnia kończą zajęcia 21.06.2024 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej – według komunikatu dyrektora CKE:
część pisemna: 07.05.2024 r. – 24.05.2024 r.
część ustna: 11-25.05.2024
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
część pisemna: 03.06.2024 r. – 17.06.2024 r.
część ustna: 10.06. 2024 r. – 12.06.2024 r.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
część pisemna: 20.08. 2024 – 21. 08.2024 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
09.01.2024 – 20.01.2024
04.06.2024 – 19.06.2024


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

TechnikumBranżowa Szkoła I Stopnia
02 – 03.11. 202302 – 03.11. 2023
09.01. 2024 (egzamin zawodowy)09.01. 2024 (egzamin zawodowy)
02.05.202402.05.2024
06 – 10.05.202406 – 10.05.2024
31.05.2024 (po Bożym Ciele)31.05.2024 (po Bożym Ciele)

SPOTKANIA Z RODZICAMI – WYWIADÓWKI
08 września 2023 r., godz. 16.00
24 listopada 2023 r., godz. 16.00
02 lutego 2024 r., godz. 16.00
19 kwietnia 2024 r., godz. 16.00


Zebrania Rady Pedagogicznej ZS CKR w Gołotczyźnie
w roku szkolnym 2023/2024
DataCel spotkania
14.09.2023r. (czwartek) godz. 14.40Organizacja roku szkolnego 2023/2024
13.12.2023r. (środa) godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych za semestr I.
31.01.2024r. (środa) godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III za semestr I.
23.04.2024r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych. Ustalenie listy abiturientów szkoły.
18.06.2024r. (wtorek) godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III.
24.06.2024r. (poniedziałek)Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.
Zapoznanie z założeniami arkusza  organizacyjnego na rok 2024/2025.
Sierpień 2024r.
(do ustalenia)
Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych.
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2024/2025.

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą ulec zmianie


Rachunek Bankowy Rady Rodziców
SGB 34 8218 0003 0209 7459 3000 0010


ABONAMENT ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Facebook
YouTube
Skip to content