Dla uczniów i rodziców

Wykaz podręczników dla Technikum i Szkoły Branżowej dla klas I

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa… .

1 lekcja745– 830
2 lekcja835– 920
3 lekcja930-1015
4 lekcja1030-1115
5 lekcja1125-1210
6 lekcja1215-1300
7 lekcja1305-1350
8 lekcja1355-1440


Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka…

klasaNazwisko i Imię
I LTJuruś Marta
I FTSzcześniak Natalia
I HTPGłaszczka Izabela
I BTRŻurawski Arkadiusz
I BBKwasiborski Cezary
I BSFalęcki Paweł
II FTLWilkowska Ewa
II BTRKuklak Katarzyna
II HTPRawa-Niewczas Katarzyna
II BBWnuk Michał
II BSJakubiak Piotr
III LTOKacprzak Katarzyna
III BTFGutkowski Adrian
III HTPZbrzezna Anna
III L4MKozłowska Beata
III B4Łukasiewicz Adam
III F4Pajor-Wesołowska Patrycja
III H4PPrzyborowski Dariusz
III BBDurzyński Roman
IV PTKacprzak Krzysztof
IV F4Napiwodzka Ewa
IV B4LDanuta Kosior

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
L.p.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek8.30-13.30
2.Wtorek8.30-12.30
3.Środa8.30-12.30
4.Czwartek8.00-12.30
5.Piątek10.30-15.30

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Lp.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Wtorek8.00-15.30
2.Środa8.00-15.30
3Czwartek8.00-15.00


Organizacja roku szkolnego
Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje 🙂 

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny trwa od 01.09.2021r. do 31.08.2022 r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 01.09.2021r., kończą 24.06.2022r.

Klasy maturalne:

I semestr: 01.09.2021r. – 17.12.2021r.
II semestr: 18.12.2021r. – 29.04.2022r.

Pozostałe klasy:

I semestr: 01.09.2021r. – 21.01.2022r.
II semestr: 24.01.2022r. – 24.06.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021r. – 31.12.2021r.
Ferie zimowe: 31.01.2022r. – 13.02.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04.2022r. – 19.04.2022r.

Klasy programowo najwyższe szkół ponadpodstawowych kończą zajęcia 29.04.2022r.
Klasy programowo najwyższe szkoły Branżowej I Stopnia kończą zajęcia 24.06.2022r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej – według komunikatu dyrektora CKE
część pisemna: 04.05.2022r. – 23.05.2022r.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
część pisemna: 01.06.2022r. – 15.06.2022r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
część pisemna: 23. 06.2022r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – według komunikatu dyrektora CKE


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

TechnikumBranżowa Szkoła I Stopnia
 12 listopada 2021r.12 listopada 2021r.
 07 stycznia 2022r.07 stycznia 2022r.
10 stycznia 2022r.
11 stycznia 2022r.
02 maja 2022r. 02 maja 2022r.
04 maja 2022r. 04 maja 2022r.
05 maja 2022r. 05 maja 2022r.
06 maja 2022r.
17 czerwca 2022r. 17 czerwca 2022r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI – WYWIADÓWKI

03 września 2021r., godz. 16.00 (klasy pierwsze)
08 października 2021r., godz. 16.00
21 stycznia 2022r.
– godz. 15.30 – klasy pierwsze i drugie
– godz. 15.45 – klasy trzecie
08 kwietnia 2022r., godz. 16.00


Zebrania Rady Pedagogicznej ZS CKR w Gołotczyźnie
w roku szkolnym 2021/2022
DataCel spotkania
14.09.2021r. godz. 14.40Organizacja roku szkolnego 2021/2022.
14.12.2021r. godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych za semestr I.
18.01.2022r. godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III za semestr I.
26.04.2022r. godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych.
21.06.2022. godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III.
29.06. 2022r.Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
Zapoznanie z założeniami arkusza  organizacyjnego na rok 2021/2022.
Sierpień 2022r.
(do ustalenia)
Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych.
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą ulec zmianie


Rachunek Bankowy Rady Rodziców
SGB 34 8218 0003 0209 7459 3000 0010


ABONAMENT ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Facebook
YouTube
Skip to content