Dla uczniów i rodziców

Wykaz podręczników dla Technikum i Szkoły Branżowej dla klas I

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa… .

Dzwonki

1 lekcja745– 830
2 lekcja835– 920
3 lekcja930-1015
4 lekcja1030-1115
5 lekcja1125-1210
6 lekcja1215-1300
7 lekcja1305-1350
8 lekcja1355-1440


Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka…

 KLASY I WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  


HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
L.p.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Poniedziałek9.00-14.00
2.Wtorek9.00-14.00
3.Środa9.00-13.00
4.Czwartek9.00-13.00
5.Piątek9.00-13.00

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Lp.Dni tygodniaGodz. pracy
1.Wtorek9.00-14.30
2.Środa9.00-14.30


Organizacja roku szkolnego
Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje 🙂 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny trwa od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 01.09.2020 r., kończą 25.06.2021 r.

Klasy maturalne:

I semestr: 01.09.2020 r. – 18.12.2020 r.
II semestr: 19.12.2020 r. – 30.04.2021 r.

Pozostałe klasy:

I semestr: 01.09.2020 r. – 29.01.2021 r.
II semestr: 31.01.2020 r. – 25.06.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020r. – 31.12.2020r.
Ferie zimowe: 04.01.2021r. – 17.01.2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021 r. – 06.04.2021r.

Klasy programowo najwyższe szkół ponadgimnazjalnych kończą zajęcia 30.04.2021 r.
Klasy programowo najwyższe szkoły Branżowej I Stopnia kończą zajęcia 25.06.2021 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej – według komunikatu dyrektora CKE
część ustna: 07.05.2021 r. – 20.05.2021 r.
część pisemna: 04.05.2021 r. – 20.05.2021 r.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
część ustna: 07.06.2021 r. – 12.06.2021 r.
część pisemna: 01.06.2021 r. – 16.06.2021 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
część ustna: 23.08.2021 r. – 24.08.2021 r.
część pisemna: 24.06.2021 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – według komunikatu dyrektora CKE


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

TechnikumBranżowa Szkoła I Stopnia
 21 stycznia 2021 r.  
  
4 maja 2021 r.4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.5 maja 2021 r. 
6 maja 2021 r. 
  
4 czerwca 2021 r. 4 czerwca 2021 r.
  
21 czerwca 2021 r. 
22 czerwca 2021 r. 

SPOTKANIA Z RODZICAMI – WYWIADÓWKI

04 września 2020 r., godz. 16.00 (klasy pierwsze)
23 października 2020 r., godz. 15.3
16 kwietnia 2021 r., godz. 15.30

Szanowni Państwo
W związku z sytuacją epidemiczną i zmianą trybu pracy szkoły na hybrydowy nie odbędzie się planowane na 23 października 2020 r. zebranie z rodzicami. Zachęcam do kontaktu z wychowawcą, z nauczycielami, dyrekcją za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie. Wychowawcy na bieżąco będą przekazywać Państwu wszystkie niezbędne informacje. Pani pedagog i pani psycholog pracują stacjonarnie zgodnie z wrześniowym grafikiem, możliwe są zatem indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w szkole lub przez komunikatory elektroniczne.


Zebrania Rady Pedagogicznej ZS CKR w Gołotczyźnie
w roku szkolnym 2020/2021
DataCel spotkania
15.09.2020r. godz. 14.40Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
17.12.2020r. godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych za semestr I.
28.01.2021r. godz. 14.40Klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III za semestr I.
28.04.2021r. godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych.Ustalenie listy abiturientów szkoły.
23.06.2021r. godz. 14.40Klasyfikacja roczna uczniów i słuchaczy klas I, II, III.
 Lipiec 2021r.(do ustalenia)Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
Zapoznanie z założeniami arkusza  organizacyjnego na rok 2021/2022.
 Sierpień 2021r.
(do ustalenia)
Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych.
Klasyfikacja uczniów po praktykach  wakacyjnych.
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą ulec zmianie


Rachunek Bankowy Rady Rodziców
SGB 34 8218 0003 0209 7459 3000 0010


ABONAMENT ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Facebook
YouTube
Skip to content