Dokumenty

Statut Zespołu Szkół CKR SZ pobierz plik
Statut Technikum pobierz pobierz plik
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia pobierz plik
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia pobierz plik 
Załącznik nr 1: Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Załącznik nr 2: Regulamin Internatu

Szkolne kryteria ocen z zachowania pobierz plik

Dziennik praktyki zawodowej pobierz plik
Fundusz Świadczeń Socjalnych pobierz plik
Klauzula informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w ZS CKR w Gołotczyźnie pobierz plik
Regulamin korzystania z parkingu szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie pobierz plik
Regulamin korzystania z parkingu szkolnego przy internacie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie pobierz plik


Zarządzenia Dyrektora:

Zarządzenie Dyrektora ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w sprawie wewnętrznych procedur w warunkach pandemii COVID-19
pobierz plik

Facebook
YouTube
Skip to content