Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2024
w Zespole Szkół CKR im. A. Swiętochowskiego w Gołotczyźnie

Egzaminy Pisemne

L.P.TERMINDZIEŃ TYGODNIAGODZINAPRZEDMIOTFORMUŁA 2023 CZAS TRWANIA EGZAMINU
(w minutach)
FORMUŁA 2015 CZAS TRWANIA EGZAMINU
(w minutach)
1.07.05wtorek9:00j.polski- ppJęzyk polski w użyciu
Test historycznoliteracki
Wypracowanie
240Test Wypracowanie170
2.08.05środa9:00matematyka-pp180170
3.09.05czwartek9:00j. angielski-pp120120
4.09.05czwartek14:00j.niemiecki-pp120
3.09.05czwartek14:00j.rosyjski-pp120
4.10.05piątek9:00wos-pr180180
5.10.05piątek14:00j.niemiecki-pr150
6.13.05poniedziałek9:00j. angielski-pr150150
7.13.05poniedziałek9:00j. angielski-dj180
8.14.05wtorek9:00biologia -pr180
9.14.05wtorek14:00j.rosyjski-pr150
10.15.05środa9:00matematyka-pr180
11.16.05czwartek9:00chemia-pr180
12.16.05czwartek14:00historia muzyki -pr180
13.17.05piątek9:00geografia-pr180180
14.20.05poniedziałek9:00j.polski- pr210
15.21.05wtorek9:00historia-pr180
16.23.05czwartek9:00fizyka -pr180

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Facebook
YouTube
Skip to content