Wnioski o przyjęcie do klas I

zapr

Ósmoklasisto zapraszamy
16 maja – 20 czerwca 2022- Złożenie wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

Wniosek o przyjęcie do klas I dla absolwentów szkół podstawowych
Wniosek o przyjęcie do klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia dla absolwentów Szkół Branżowych I Stopnia
Podanie o przyjęcie do internatu

Uwaga. Wnioski można składać osobiście lub przesłać na adres rekrutacja@e-bratne.pl lub na bratne@ci.home.pl

 

Facebook
YouTube
Skip to content