Wnioski o przyjęcie do klas I

zapr

Ósmoklasisto zapraszamy
od 15 maja do 29 maja 2024 r do godz. 15.00 – Złożenie wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

Wniosek o przyjęcie do klas I dla absolwentów szkół podstawowych
Wniosek o przyjęcie do klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia dla absolwentów Szkół Branżowych I Stopnia
Podanie o przyjęcie do internatu

ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk

Facebook
YouTube
Skip to content