TRYB NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

OD 17 MAJA DO 28 MAJA 2021r.

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29.04.2021r. okresie od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. wprowadza się hybrydowy (łączony) tryb nauczania zgodnie z opracowanym na każdy tydzień harmonogramem.
 2. Zajęcia realizowane są w systemie rotacyjnym tygodniami, dla poszczególnych klas stacjonarnie bądź zdalnie.
 3. W dniach 17.05. – 21.05.2021 w zajęciach stacjonarnych w szkole uczestniczą klasy: I FTL, I HTP, I BB, II BB, II H4P, III F4, III P4.
 4. W dniach 17.05. – 21.05.2021 w zajęciach zdalnych (online) uczestniczą klasy: I BTR, II LTO, II F4, II BTF, II L4M, II HTP.
 5. W dniach 24.05. – 28.05.2021 w zajęciach stacjonarnych w szkole uczestniczą klasy: I BTR, II LTO, II F4, II BTF, II L4M, II HTP.
 6. W dniach 24.05. – 28.05.2021 w zajęciach zdalnych uczestniczą klasy: I FTL, I HTP, I BB, II BB, II H4P, III F4, III P4.
 7. Klasy: II B4, III B4L w dniach: 17.05. – 28.05.2021 odbywają praktyki zawodowe.
 8. Zajęcia stacjonarne i zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.
 9. Uczniowie uczestniczący w nauce zdalnej w danym tygodniu nie przebywają w internacie.
 10. Zajęcia zdalne odbywają się na dotychczasowych zasadach.
 11. Uczniowie, którzy mają wyznaczoną praktykę zawodową, odbywają ją zgodnie z ustalonym planem praktyk. 
 12. Zadania pedagoga, psychologa i bibliotekarza realizowane są na terenie szkoły stacjonarnie.
Facebook
YouTube
Skip to content