Bratne

"Instytucje oświatowe dla ludu posiadają większe wartości niż uniwersytety…
… Każdy wychowaniec szkoły ludowej staje się dla swojego otoczenia ośrodkiem wpływów kulturowych…”

Historia chłopów polskich

Gołotczyzna, to od ponad stu lat, prężny ośrodek oświaty rolniczej. Powstanie i rozwój Gołotczyzny było możliwe dzięki niezwykłej ofiarności Aleksandry z Sędzimirów Bąkowskiej i głoszącego te same idee społeczne – Aleksandra Świętochowskiego. Był on czołowym przedstawicielem pozytywizmu polskiego, głównym twórcą jego programu, zawierającego się w dwóch hasłach: „pracy organicznej" i „pracy u podstaw”. Praktyczną realizacją haseł polskiego pozytywizmu, było powstanie szkół gołockich.
"Dla historii szkół istotne są dwie daty: 1909 r. i 1913 r. W 1909 roku Aleksandra Bąkowska z pomocą Aleksandra Świętochowskiego założyła szkołę rolniczą dla dziewcząt i zalegalizowała ją u władz petersburskich jako "Fermę Praktyczną Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich". W 1913 roku wpisano do rejestru instytucji oświatowych męską szkołę rolniczą jako "Fermę Praktyczną Gospodarstwa dla Chłopców Wiejskich". Nauka w tych szkołach była bezpłatna, wychowywały one młodzież na światłych obywateli patriotów i społeczników. Rok 2009 to obchody stulecia szkół gołockich dla upamiętnienia utworzenia przez Aleksandrę Bąkowską szkoły dla dziewcząt wiejskich. W roku 2013 uroczyście obchodzona była rocznica utworzenia przez Aleksandra Świętochowskiego szkoły "Bratne"
Szkoły w Gołotczyźnie historycznie związane są z oświatą rolniczą na północnym Mazowszu. Działalność edukacyjna Szkół, związana z ideami pozytywistycznymi wspiera od lat rozwój polskich obszarów wiejskich. Jesteśmy nowoczesną placówką otwartą na potrzeby współczesnego rolnictwa. Szkolimy kolejne pokolenia, a efekty naszej pracy widoczne są nie tylko w środowisku lokalnym. Młodzież odnosi sukcesy w finałach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Chlubę szkole przynosi działalność kulturowa i sportowa. Absolwenci szkoły są kreatywni i przedsiębiorczy rozwijają rożnego rodzaju działalność, z sukcesem korzystają z funduszy unijnych.
Z każdym rokiem poszerzana jest oferta edukacyjna którą dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy. Od 1 września 2013 roku wprowadzono nowy kierunek kształcenia - techniki żywienia i usług gastronomicznych, a roku szkolnym 2014/15 naukę rozpoczęli uczniowie w klasach technikum weterynarii i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Od 2008 roku szkoły prowadzone są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sytuacja finansowa szkoły znacząco się poprawiła. Ze środków ministra zmodernizowano pracownie szkolne zakupiono tablice interaktywne oraz nowoczesny sprzęt do kształcenia praktycznego. 1 września 2013 r. "powróciło" do szkoły gospodarstwo, które spełnia przede wszystkim rolę warsztatu dydaktycznego. Dla szkoły takiej jak nasza jest to najważniejsza pracownia.
Szkoły gołockie kontynuują pasje społecznikowskie A. Bąkowskiej i A. Świętochowskiego, nasza codzienna praca przekonuje, że szkoły rolnicze są ośrodkami wiedzy i inicjatywności na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Tu podejmowane są liczne inicjatywy kulturalno- oświatowe, akcje charytatywne różne formy pomocy stypendialnej prężnie rozwija się współpraca z zagranicą. Od 2008 roku szkoły prowadzone są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sytuacja finansowa szkoły znacząco się poprawiła. Ze środków ministra zmodernizowano pracownie szkolne zakupiono tablice interaktywne oraz nowoczesny sprzęt do kształcenia praktycznego. 1 września 2013 r. "powróciło" do szkoły gospodarstwo, które spełnia przede wszystkim rolę warsztatu dydaktycznego. Dla szkoły takiej jak nasza jest to najważniejsza pracownia.

Facebook
YouTube
Skip to content