Zajęcia praktyczne

Dzień dzisiejszy szkoły jest kontynuacją idei pozytywistycznych jej protoplastów Aleksandra Świętochowskiego i Aleksandry Bąkowskiej.

 • 1909 roku Aleksandra Bąkowska zalegalizowała szkołę u władz petersburskich jako „Fermę Praktyczną Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich”. Świętochowski natomiast pragnął założyć szkołę rolniczą dla synów włościańskich.
 • W 1912 roku powstała w Bratnem „Ferma Praktyczna Gospodarstwa dla Chłopców Wiejskich”. Szkołę tę nazwał Świętochowski „Bratne”. Oczekiwał od jej wychowanków, aby każdy z nich był „dla ziemi synem, dla ludu bratem”. Nauka w obydwu szkołach była bezpłatna. Szkoły gołockie wychowywały młodzież na światłych obywateli, patriotów społecznych, działaczy wiejskich.
 • Dzieło Aleksandry Bąkowskiej i Aleksandra Świętochowskiego zniweczył wybuch I wojny światowej.
 • Lata 1918 – 1939 otworzyły nowy rozdział w dziejach szkół rolniczych w Gołotczyźnie. Organizatorzy w trosce o utrzymanie ich bytu, postanowili przekazać je Państwu Polskiemu – 29 X 1920 r. Szkoły, stały się państwowe i przeszły pod bezpośredni zarząd Ministerstwa Rolnictwa.
 • 23 czerwca 1938 r. utworzono w Gołotczyźnie Państwowe Liceum Gospodarstwa Wiejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • W wyniku II wojny światowej zawieszono zajęcia.
 • Pierwszy po zakończeniu wojny rok szkolny w Gołotczyźnie inaugurowano 5 XI 1945 roku. Powołano wtedy Koedukacyjną Szkołę Powiatową Gospodarstwa Wiejskiego.
 • 15 września 1949 r. zainaugurowano pierwszy rok szkolny w Koedukacyjnym Liceum Rachunkowości Rolnej. Nauka trwała 4 lata. Absolwenci otrzymywali świadectwa dojrzałości z prawem wstępu na wyższe uczelnie.
 • W 1957 roku pierwszym i drugim klasom technikum rachunkowości rolnej zmieniono program nauczania na program właściwy technikum rolniczemu.
 • W 1961 roku szkołę opuścili ostatni absolwenci – księgowi i już pierwsi absolwenci technikum rolniczego. W tym samym roku po czterech latach budowy, szkoła otrzymała nowy budynek, który w następnych latach został rozbudowany.
 • W listopadzie 1968 roku wprowadzili się do nowego internatu pierwsi mieszkańcy.
 • Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej w 1984 r. imienia Aleksandra Świętochowskiego. W tym też roku szkoła została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • W 1999 r. organem prowadzącym szkoły został samorząd powiatowy.
 • W 2008 roku ponownie przejęło szkoły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • W okresie ponad stu lat istnienia szkoły rolniczej w Gołotczyźnie ukończyło ok. 8000 absolwentów. Często pełnią oni ważne funkcje w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym. Wielu z nich prowadzi gospodarstwa rolne w najbliższym otoczeniu szkoły i aktywnie działa w grupach producentów rolnych.

Facebook
YouTube
Skip to content