OGÓLNY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019
w roku szkolnym 2023/2024
[pobierz]


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PP 2019 i EPKwZ PP 2012
Sesja 1 – Zima 2024

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu co najmniej 30 min przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą: dowód tożsamości, materiały i przybory pomocnicze, ubrania ochronne i robocze na część praktyczną ”w”.

DataGodzinaZdającyKwalifikacjaCzasSala
EGZAMIN PP 2019 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA FORMA ”D”
09.01.2024 r.9.005 BTFROL.08180 min.0 (sala gimnastyczna)
09.01.2024 r.9.00BS II*ROL.08180 min.0 (sala gimnastyczna)
09.01.2024 r.9.00pop. BS II*ROL.08180 min.0 (sala gimnastyczna)
09.01.2024 r.9.005 BTF +OKEROL.10180 min.0 (sala gimnastyczna)
09.01.2024 r.9.005 HTPHGT.12150 min.9
09.01.2024 r.9.00pop. 4 FTLROL.11120 min.10
09.01.2024 r.13.005 HTPOGR.04120 min.9
09.01.2024 r.13.005 LTOHGT.10150 min.15
EGZAMIN PP 2019– CZĘŚĆ PISEMNA FORMA ELEKTRONICZNA
10.01.2024r.8.005 LTO 5 HTPROL.12 HGT.1260 min8
10.01.2024r.10.005 LTO pop. 5 BTFHGT.10 ROL.0260 min8
10.01.2024r.12.00KKZ BS IROL.04 ROL.0260 min8
10.01.2024r.14.00KKZ pop. KKZROL.0460 min8
11.01.2024r.08.005 HTPOGR.0460 min8
11.01.2024r.10.005 BTF +OKE pop 4FTLROL.10 ROL.0460 min8
11.01.2024r.12.005 BTFROL.0860 min8
12.01.2024r.08:30BS II*ROL.0860 min8
12.01.2024r.10:30BS II* pop. BS II*ROL.0860 min8
EGZAMIN PP 2012 – CZĘŚĆ PISEMNA
10.01.2024r.9.00KKZ PP 2012R.360 min5a
EGZAMIN PP 2019 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA FORMA ”W”
11.01.2024 r.8:00 12:30 17:00KKZROL.04150 min34
12.01.2024 r.8:00 12:30 17:00KKZROL.04150 min34
19.01.2024 r.8:00 12:30 17:005 LTOROL.12150 min22
EGZAMIN PP 2012 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA FORMA „W”
19.01.2024r.12.30KKZ PP 2012R.3150 min34
Facebook
YouTube
Skip to content