HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Sesja 1 – Zima 2023

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu co najmniej 30 min przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą: dowód tożsamości, materiały i przybory pomocnicze, ubrania ochronne i robocze na część praktyczną ”w”.

DataGodzinaZdającyKwalifikacjaCzasSala
EGZAMIN – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA FORMA ”D”
09.01.2023 r.9.004 B4ROL.08180 min0 (gimnastyczna)
09.01.2023 r.9.00BS II*ROL.08180 min0 (gimnastyczna)
09.01.2023 r.9.00pop. BS II*ROL.08180 min0 (gimnastyczna)
09.01.2023 r.9.004 L4MROL.05180 min0 (gimnastyczna)
09.01.2023 r.9.004 F4ROL.10180 min28 (hol górny)
09.01.2023 r.9.00pop. 4 LTOHGT.09180 min28 (hol górny)
09.01.2023 r.9.004 H4PHGT.12150 min10
09.01.2023 r.9.003 FTLROL.11120 min18
09.01.2023 r.9.00pop. 4 HTPOGR.03120 min18
09.01.2023 r.13.00 4 H4POGR.04120 min9
EGZAMIN – CZĘŚĆ PISEMNA FORMA ELEKTRONICZNA
10.01.2023 r.8.003 FTLROL.1160 min8
10.01.2023 r.10.004 F4 4 H4PROL.10 OGR.0360 min8
10.01.2023 r.12.004 F4 pop. 4 B4ROL.10 ROL.0260 min8
11.01.2023 r.8.004 L4M 4 H4PROL.12 HGT.0260 min8
11.01.2023 r.10.004 L4MROL.0560 min8
11.01.2023 r.12.004 H4POGR.0460 min8
12.01.2023 r.8.004 H4PHGT.1260 min8
12.01.2023 r.10.004 B4ROL.0860 min8
12.01.2023 r.12.004 B4ROL.0860 min8
13.01.2023 r.8.00KKZ pop. BS IROL.04 ROL.0260 min8
13.01.2023 r.10.00KKZROL.0460 min8
13.01.2023 r.12.00BS II*ROL.0860 min8
13.01.2023 r.14.00BS II*; pop. BS II*ROL.0860 min8
EGZAMIN – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA FORMA ”W”
17.01.2023 r.8:00 12:30 17:00KKZROL.04150 min23
18.01.2023 r.8:00 12:30 17:00KKZROL.04150 min23
19.01.2023 r.8:00KKZROL.04150 min23
19.01.2023 r.8:00 12:30 17:004 L4MROL.12150 min22

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2023
Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2023

Facebook
YouTube
Skip to content