admin

Matura 2022 – egzamin poprawkowy

UWAGA ABSOLWENCI – Matura 2022: termin egzaminu poprawkowego: 23 sierpnia 2022 r. (WTOREK)godzina egzaminu poprawkowego: 9:00Zdający zobowiązani są stawić się o godzinie 8.30Język polski – sala 7Matematyka – sala 18Język angielski – sala 13wyniki matur poprawkowych: 9 września 2022 r.

Badania lekarskie dla kandydatów do klas I

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS IW ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE 11.08.2022r. (czwartek) Kandydaci przychodzą na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem Rodzic lub opiekun prawny pobiera w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie Rodzic lub opiekun prawny składa u lekarza oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kandydata na kierowcę do pobrania TUTAJ(nie dotyczy kierunku nauczania: Technik żywienia …

Badania lekarskie dla kandydatów do klas I Read More »

Facebook
YouTube
Skip to content