Bez kategorii

Egzamin zawodowy – lato 2022

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH i EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – Lato 2022 Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu co najmniej 30 min przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą: dowód tożsamości, materiały i przybory pomocnicze, ubrania ochronne i robocze na część praktyczną ”w”. Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów …

Egzamin zawodowy – lato 2022 Read More »

Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie na rok szkolny 2022/2023.

Facebook
YouTube
Skip to content