Oferta edukacyjna

Technik Rolnik

Interesujesz się rolnictwem?

Tutaj poznasz nowoczesne i innowacyjne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania i marketingu. Ukończenie szkoły umożliwi Ci korzystanie z funduszy unijnych na rozwój i prowadzanie gospodarstwa. Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy kategorii T.

Gdzie można znaleźć pracę?

  • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
  • w instytucjach służby rolnej,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)
Technik Weterynarii

Lubisz zwierzęta i chcesz im nieść pomoc?

Nauczysz się zasad diagnozowania i profilaktyki chorób zwierząt oraz przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych. Będziesz przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz wykonywania zbiegów inseminacji. Zdobędziesz prawo jazdy kategorii B.

Gdzie można znaleźć pracę?

  • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
  • organach inspekcji weterynaryjnej,
  • własna działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego,
  • w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Pasjonuje Cię mechanika?

Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy kategorii B i T. Nauczysz się obsługi pojazdów, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zapoznasz się z najnowszymi systemami elektronicznymi. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego.

Gdzie znajdziesz pracę?

W przedsiębiorstwach obsługi i serwisu maszyn i urządzeń rolniczych, w fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytutach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych.

Technik Urządzeń Techniki Odnawialnej

Pasjonują Cię nowoczesne technologie?

Tutaj dowiesz się, jak zamieniać energetykę węglową na odnawialne źródła, zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć koszty produkcji poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, biogazowej, wiatrowej czy wodnej.

Gdzie można znaleźć pracę?

Specjalności: elektroinstal, elektromontaż, firmy z branży elektrycznej, hydraulicznej itp.

Technik Architektury Krajobrazu

Lubisz szkicować i kochasz przyrodę?

Tu nauczysz się projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Rozwiniesz swoje zainteresowania i umiejętności plastyczne. W szkole istnieje bogata baza dydaktyczna w postaci pięknego arboretum, byliniarni, zabytkowego parku i szklarni. Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy kategorii T.

Gdzie znajdziesz pracę?

We wszystkich firmach związanych z urządzaniem i projektowaniem terenów zieleni, w firmach prywatnych lub państwowych, przy urzędach miasta, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu. Będziesz mógł nadzorować prace na terenach zieleni, pracować w branży florystycznej lub budowlanej. Osoby przedsiębiorcze  tworzą własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu, która jest dziedziną bardzo rozwojową.

Technik Ogrodnik

Lubisz przyrodę?

Tutaj poznasz tradycyjne i nowoczesne metody uprawy owoców, warzyw, roślin i ziół. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł założyć własne gospodarstwo ogrodnicze, sad czy szkółkę roślinną. Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy kategorii T.

Gdzie można znaleźć pracę?

W charakterze ogrodnika pracę oferują liczne firmy ogrodnicze, realizujące aranżacje ogrodów i usługi ogrodnicze na zlecenie klientów indywidualnych i innych podmiotów. Możesz też założyć gospodarstwo ogrodnicze, typu sad lub szkółka roślin lub pracować w branży florystycznej.

Technik Turystyki Na Obszarach Wiejskich

Masz w sobie coś z podróżnika?

Poznasz organizację usług turystycznych, obsługę klienta w gospodarstwie agroturystycznym oraz podstawy działalności gospodarczej. Odwiedzisz biura podróży, gospodarstwa agroturystyczne, poznasz atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata.

Gdzie można znaleźć pracę?

W branży turystycznej (biura podróży, agencje turystyczne, biura informacji turystycznej, pilotaż), w hotelarstwie (hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne) Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Lubisz gotować?

Tutaj zdobędziesz wiedzę o zasadach żywienia, procesach technologicznych, usługach turystycznych, obsłudze klienta. W ramach zajęć praktycznych poznasz specyfikę zawodu. Weźmiesz udział w pracy w lokalach gastronomicznych, w obsłudze imprez na terenie szkoły i poza nią.

Gdzie można znaleźć pracę?

W branży gastronomicznej (restauracje, kawiarnie, bary, stołówki, puby, itp). Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik Agrobiznesu

Chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes?

Tu poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów, rachunkowości i prawa. Nauczysz się prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej; wypełniania podstawowych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem dopłat unijnych. Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy kategorii T.

Gdzie można znaleźć pracę?

W przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności, firmach handlowych, w branży rolniczej i usługowo-turystycznych, instytucjach rynku rolnego, urzędach gmin i miast oraz instytucjach doradczych dla rolnictwa. Technik agrobiznesu posiądzie umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek, np. prowadzenie produkcji rolnej, własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego, a także obsługi i serwisowania nowoczesnych maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych. Zdobędziesz prawo jazdy kategorii B i T oraz kurs kombajnisty.

sbrII

Chcesz pogłębić swoją wiedzę oraz zyskać nowe umiejętności?

Proponujemy Ci kontynuację nauki po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - ogrodnik

Lubisz kontakt z naturą?

Tutaj zostaniesz przygotowany do pracy przy produkcji warzywniczej, sadowniczej i kwiaciarskiej. Zdobędziesz prawo jazdy kategorii T.

KURSY KWALIFIKACYJNE

  • ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
  • R6 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE
  • ROL.10 – ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
baza
Facebook
YouTube
Skip to content