Realizowane projekty

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

[pobierz]


Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy

RPMA.10.03.01-14-9198/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji – od 1 maja 2018 r. do 30 września 2019 r.

[pobierz]


 „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy”
RPMA.10.01.01-14-7339/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji – od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Miejsce realizacji – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie im. A. Świętochowskiego
Grupa docelowa – uczniowie i kadra nauczycielskiej ZS CKR w Gołotczyźnie

[pobierz]

Facebook
YouTube
Skip to content