BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS I
W ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE 27.07.2021r. (wtorek)

  • Kandydaci przychodzą na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • Rodzic lub opiekun prawny pobiera w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie
  • Rodzic lub opiekun prawny składa u lekarza oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kandydata na kierowcę do pobrania TUTAJ

(nie dotyczy kierunku nauczania: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia)

Wskazanie godzin badań lekarskich dla kierunków nauczania.
(kandydat stawia się na badanie o godzinie wyznaczonej dla kierunku określonego we wniosku jako pierwszy wybór)

L. p.KierunekGodzina badań lekarskich
1.Technik żywienia i usług gastronomicznych8.00 – 8.30
2.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej8.30 – 9.00
3.Technik agrobiznesu8.30 – 9.00
4.Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki9.00 – 10.00
5.Technik weterynarii10.00 – 11.00
6.Technik architektury krajobrazu11.00 – 11.30
7.Technik turystyki na obszarach wiejskich11.00 – 11.30
8.Technik rolnik11.30 – 12.00
9.Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych12.00– 12.30
10.Branżowa szkoła II stopnia: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki12.30 – 13.00

Facebook
YouTube
Skip to content