Tropem Wilczym – Komunikat startowy

Baza biegu
Baza biegu będzie znajdować się na terenie ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
Na terenie bazy biegu uczestników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
Parking dla uczestników biegu znajdować się będzie na terenie szkolnego stadionu. Przy budynku byłego gabinetu weterynarii. Prosimy nie parkować na szkolnym parkingu oraz w pobliżu głównego budynku szkoły!

Biuro zawodów
Biuro zawodów będzie znajdować się przed głównym wejściem do szkoły. Tutaj uczestnicy będą dokonywać wszelkich formalności związanych ze startem w biegu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze odebranie pakietów startowych, a także o zachowywanie zalecanych odstępów, aby ograniczyć gromadzenie się przy biurze zawodów do minimum.
Uczestnicy biegu mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu oraz podpisać deklarację uczestnictwa w biegu w przypadku osoby dorosłej lub zgodę rodziców na udział dla osoby niepełnoletniej.

[Regulamin biegu]

[Mapa biegu]

[Deklaracja]

[Zgoda Rodziców]

W trakcie trwania imprezy będą zbierane fundusze do puszek na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

Facebook
YouTube
Skip to content