BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS I
W ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE 11.08.2022r. (czwartek)

  • Kandydaci przychodzą na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • Rodzic lub opiekun prawny pobiera w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie
  • Rodzic lub opiekun prawny składa u lekarza oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kandydata na kierowcę do pobrania TUTAJ
    (nie dotyczy kierunku nauczania: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia)

Wskazanie godzin badań lekarskich dla kierunków nauczania.
(kandydat stawia się na badanie o godzinie wyznaczonej dla kierunku nauczania)

L. p.KierunekGodzina badań lekarskich
1.Technik turystyki na obszarach wiejskich8.00 – 8.30
2.Technik weterynarii8.30 – 9.30
3.Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki9.30 – 10.30
4.Technik rolnik10.30 – 11.00
5.Technik architektury krajobrazu11.00 – 11.30
6.Technik żywienia i usług gastronomicznych11.30 – 12.00
7.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej12.00 – 12.15
8.Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych12.15 – 12.30
9.Branżowa szkoła II stopnia: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki12.30– 13.00

Facebook
YouTube
Skip to content