Podpisanie umowy patronackiej z FRICKE

13.12.2023 została zawarta umowa patronacka z firmą Fricke Maszyny Rolnicze. Wzajemna współpraca dotyczyć będzie podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do rynku pracy. FRICKE objął swoim patronatem klasy kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. W ramach umowy realizowane będą m.in.: praktyki zawodowe, szkolenia specjalistyczne, szkolenia branżowe dla nauczycieli, udziały wyróżniających się absolwentów w płatnych stażach zawodowych. Współpraca ta przyniesie wiele korzyści naszym uczniom, dając im możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rolnictwa precyzyjnego, nowoczesnej uprawy roślin oraz maszyn żniwnych. Dzięki współpracy młodzież uzyska łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie. W imieniu Patrona w zawarciu umowy wziął udział kierownik oddziału FRICKIE w Ciechanowie pan Piotr Czapliński.

Facebook
YouTube
Skip to content