REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY
Aleksandrze Świętochowskim

Cele konkursu:

  • Uczczenie 175 rocznicy urodzin
  • Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Aleksandra Świętochowskiego
  • Rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów osobą Patrona Szkoły.
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

  1. Zakres materiału: życiorys (najważniejsze informacje)
  2. Konkurs odbędzie się 5 marca 2024 roku w 175 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły Aleksandra Świętochowskiego o godzinie 10.30
  3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
  4. Konkurs będzie miał formę QUIZU, pytania będą jednokrotnego wyboru, krzyżówka i rozsypanka.
  5. Proponowane źródło wiedzy: materiały dostępne dla uczestników konkursu w Bibliotece Szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Facebook
YouTube
Skip to content