List ministra Czesława Siekierskiego z okazji zakończenia roku szkolnego

Dyrektorzy szkół rolniczych, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi
Uczniowie oraz ich Rodzice

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

pożegnanie może wzbudzać zadumę, może nawet żal…ale nie dziś! Bo przecież ostanie dni czerwca zapowiadają w szkołach wakacyjny czas odpoczynku, wytchnienia od nauki, pracy, obowiązków.

Zanim atmosfera letnich wakacji pozwoli zapomnieć o szkolnej rzeczywistości, warto jednak pokusić się o refleksję nad odchodzącym rokiem, podsumować swoje dokonania – co było sukcesem, co stało się przyczyną porażki, może uda się tegoroczne niepowodzenia przekuć w przyszłości w sukces. Niezależnie od powyższego, analizując udział młodzieży w olimpiadach i konkursach wiedzy, nie tylko rolniczej, a także w konkursach artystycznych czy sportowych – dostrzegam i doceniam to, że uczniowie w kończącym się roku szkolnym wykazali się dużą aktywnością, zdobywali nagrody i wyróżnienia. Serdecznie Wam gratuluję!

Do Nauczycieli kieruję szczególne podziękowania za zaangażowanie w pracę, które przyczyniło się do osiągnięć Państwa podopiecznych. Doceniam wysiłek w przekazywaniu wiedzy, w kształtowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych. Dziękuję za przygotowanie uczniów do godnego życia we współczesnym świecie.

Uczniom, z którymi spotkamy się we wrześniu, życzę przyjemnych, słonecznych wakacji. Wiem, że najbliższe miesiące to nie tylko czas odpoczynku, ale także okres, w którym wielu z Was ciężko pracuje w gospodarstwach swoich rodziców, zdobywając cenne doświadczenie i umiejętności. Niezależnie od formy spędzania wolnego od nauki czasu – cieszcie się młodzieńczą radością życia, poznawajcie świat, pamiętajcie jednak, aby zarówno w letniej zabawie, jak i wakacyjnej pracy zostawić miejsce na rozsądek i bezpieczeństwo.

Mam nadzieję, że tegoroczni absolwenci szkół rolniczych zdobyli kwalifikacje, które pozwolą im znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Liczę też, że edukacja stała się dla wielu abiturientów zachętą do kontynuowania nauki w uczelniach wyższych. Natomiast kończących branżową szkołę I stopnia namawiam do podjęcia dalszego wysiłku, który pozwoli na uzyskanie wykształcenia średniego.

Chciałbym zwrócić się do uczniów technikum i słuchaczy branżowej szkoty Il stopnia odbierających świadectwa promocyjne do klas programowo najwyższych. Chociaż wakacje to czas przerwy od nauki, warto już dziś pomyśleć o przyszłości i przygotowaniach do matury, aby we wrześniu z poczuciem pewności siebie rozpocząć ostatnią prostą w szkole średniej. Matura to drzwi do nieograniczonych możliwości zawodowych i edukacyjnych, nie tylko w rolnictwie, ale także w innych branżach, takich jak nauka, technologia, biznes czy administracja publiczna. Matura daje większe możliwości wyboru przyszłości zawodowej, dlatego zachęcam, abyście podjęli wyzwanie i zapewnili sobie lepszą przyszłość.

Szanowni Nauczyciele, apeluję, dopingujcie swoich uczniów do podchodzenia do egzaminu dojrzałości – to ważny krok w ich edukacyjnej i zawodowej przyszłości. Matura jest szansą, jest możliwością. Wykształcenie daje narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami i otwiera drogę do realizacji marzeń, Proszę wzmacniajcie młodych i mobilizujcie ich, aby w maju przyszłego roku podjęli próbę z wiarą we własne możliwości.

Drodzy Rodzice, również do Państwa zwracam się z serdecznym apelem o wspieranie i zachęcanie swoich dzieci w ich dążeniu do zdobywania wiedzy. Przekonujcie ich do nauki, stójcie przy ich boku w trudnych chwilach i bądźcie dumni z ich osiągnięć. Wasze wsparcie i zrozumienie mogą być kluczowe w ich decyzji o przystępowaniu do matury. Wykształceni młodzi ludzie będą prowadzić gospodarstwa bardziej efektywnie, wprowadzać nowe uprawy czy zwierzęta hodowlane, a także ubiegać się o fundusze unijne i inne formy wsparcia.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o rocznicy 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i uczynić z tego faktu wyjątkowej okazji do refleksji nad znaczeniem wykształcenia młodych ludzi w kontekście dynamicznych zmian, które zaszły w Polsce i Europie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Integracja z Unią Europejską przyniosła korzyści nie tylko polskiemu rolnictwu, ale okazała się wartością również dla edukacji. Za przykład niech posłużą choćby zagraniczne staże i praktyki zawodowe odbywane przez uczniów szkół rolniczych w ramach programu Erasmus+, które wywierają pozytywny wpływ na jakość życia i perspektywy zawodowe młodzieży.

Dziękuję Państwu Dyrektorom, Nauczycielom Rodzicom oraz Pracownikom. administracji i obsługi za współpracę, za trud wychowania i opieki. Mam nadzieję, że wakacyjny odpoczynek będzie wystarczający, aby od września z zaangażowaniem i nową energią podjąć działania, które przyczynią się do rozwoju młodzieży i zainteresowanej rolnictwem i jego pokrewnymi dziedzinami.

Wszystkim życzę udanych i bezpiecznie spędzonych wakacji!

[otwórz]

Facebook
YouTube
Skip to content