BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS I
W ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE 09.07.2024r. (wtorek)

  • Kandydaci przychodzą na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • Rodzic lub opiekun prawny pobiera w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie
  • Rodzic lub opiekun prawny składa u lekarza oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kandydata na kierowcę. Oświadczenie do pobrania TUTAJ.
  • Badanie lekarskie na prawo jazdy będzie można wykonać w szkole za odpłatnością (koszt badania 150 zł – płatność u lekarza)

    Powyższe dwa punkty nie dotyczą kierunków nauczania: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik turystyki na obszarach wiejskich, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia.

Wskazanie godzin badań lekarskich dla kierunków nauczania.
(kandydat stawia się na badanie o godzinie wyznaczonej dla kierunku określonego we wniosku jako pierwszy wybór)

L.p.KierunekGodzina badań lekarskich
1Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych
8.00 – 9.30
2Branżowa szkoła II stopnia: Technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
8.00 – 9.30
3Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki9.30 – 10.00
4Technik żywienia i usług gastronomicznych10.00 – 10.30
5Technik weterynarii10.30 – 11.30
6Technik rolnik11.30 – 12.00
7Technik architektury krajobrazu11.30 – 12.00
8Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
12.00 – 13.00
9Technik agrobiznesu12.00 – 13.00
10Technik turystyki na obszarach wiejskich12.00 – 13.00
Facebook
YouTube
Skip to content